top of page
Image by Marcin Jozwiak

INKUBÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOSTI

INOVUJTE S NÁMI

4768e61073b03da6fdd9670ded1c47cfe476aae1

INKUBÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOSTI JE PROGRAM CENTRA PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY KARLOVY

S podniky a veřejnou správou pracujeme na vytváření a zavádění environmentálních inovací. Pomáháme nastavit účinné pobídky, abychom z krajiny čerpali potraviny, dřevo či vodu a přitom dobře pečovali o přírodu nebo půdu. Aby ekonomika lépe využívala přírodní zdroje a krok po kroku směřovala ke klimatické neutralitě. Náš úkol je dávat dohromady ty, kdo chtějí a umí najít užitečná řešení. Proto sloužíme jako prostor, kde se potkávají vědci s praktiky.

Image by ThisisEngineering RAEng

INOVACE

Náš výzkum míří na inovativní pobídky a postupy, jak účinná řešení zavádět ve velkém.

Image by Daria Nepriakhina

VÝZKUM

Špičkový vědecký výzkum překlápíme do každodenního provozu.

Image by Leon

PARTNERSTVÍ

Pomáháme vytvořit kreativní a často neočekávaná partnerství.

PŘEMÝŠLÍTE O UDRŽITELNÝCH ŘEŠENÍCH PRO VÁŠ PODNIK ČI INSTITUCI?

KROMĚ RŮZNÝCH DODAVATELŮ DÁVÁME DOHROMADY TAKÉ RŮZNÉ PŘÍSTUPY K PRÁCI. 

NA ČEM PRÁVĚ PRACUJEME
Pilotní projekty Inkubátoru environmentální udržitelnosti
Image by Steven Kamenar
DŘÍVÍ A
LESY

Hledáme praktická řešení, jak se mohou menší čeští vlastníci obecních a soukromých lesů lépe adaptovat na poptávku po certifikovaném dříví z přírodě blízkého hospodaření.

Image by CHUTTERSNAP
DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE

Stav české krajiny a přírodních zdrojů představuje nemalé riziko pro dodavatelské řetězce řady firem.

Image by Dylan de Jonge
PŮDA A
POTRAVINY

Prověřujeme praktická řešení, jak mohou podniky přispět k péči o půdu a krajinu v Česku.

bottom of page