top of page
Image by Jan Kopřiva

INKUBÁTOR ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOSTI

KOMPLEXNÍ PODPORA PRO PROBLEMATIKU KRAJINY

Spolupracujte s námi

Naším hlavním partnerem jsou podniky a úřady, obce či neziskové organizace, které řeší environmentální výzvy ve své rutinní práci. Vycházíme z jejich každodenní provozních zkušeností a vnášíme do nich strategické rady, praktickou asistenci, poznatky z inovací či výzkumu. 

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy propojuje excelentní mezinárodní výzkum s praktickými potřebami českých podniků a státních úřadů. Podporujeme také programy udržitelnosti a ESG ve firmách. Zaměřujeme se na témata klimatické změny, biodiverzity, znečišťování, vody a odpadových a obalových materiálů.

Firmám pomůžeme se orientovat, formulovat strategie a priority, konzultovat konkrétní záměry a najít partnery pro dílčí úkoly. Podporujeme vytváření environmentálních aspektů ESG a aktivit.

NA CO SE ZAMĚŘUJEME?

Péče o krajinu a biodiverzita

Voda

Adaptační opatření na změnu klimatu

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

Provedeme Vás reálnými problémy přírody a krajiny na české i globální úrovni.

Pomůžeme s analýzou rizik a příležitostí spojených s environmentálními aspekty a nastavením cílů, opatření a metrik pro udržitelný provoz a dodavatelské řetězce.

Konzultujeme plánované (nebo už zahájené) environmentálních koncepty, projekty a kampaně v rámci ESG a jinde.

Analyzujeme environmentální záměry a projekty  ESG vzhledem k vědeckým a praktickým poznatkům o reálných dopadech aktivit na přírodu a greenwashingu.

ČÍM SE LIŠÍME?

Propojíme Vás s odborníky, kteří se specializují na konkrétní témata a mohou je rozpracovat.

Ukážeme Vám možná napojení na existující iniciativy, legislativu a projekty.

Pomůžeme vytipovat a najít projektové partnery.

Jak jinak s námi spolupracovat?

spolupracující
SPOLEČNÉ PROJEKTY

 

Rádi se zamyslíme, jak spojit Vaše a naše kompetence do společného výzkumu, ve kterém budeme vytvářet inovativní řešení. 

MÍSTO PRO REFLEXI

 

Univerzita slouží jako neutrální půda, kde se dá na problémy podívat z více stran. Náš úkol je pomáhat s překračováním hranic, moderovat konverzaci a výzkumem pomáhat při hledání funkčních řešení.

Image by Paola Aguilar
Image by Ryan Riggins
STUDIUM

Centrum pro otázky životního prostředí spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK na doktorském programu Sociální ekologie, který umožňuje studium na prvotřídním vědeckém pracovišti. Většinou se zaměřuje na základní výzkum na pomezí environmentálních problémů a sociálních věd. Můžeme se ale také společně zamyslet, jak smysluplně propojit Vaše budoucí studium, špičkový výzkum i spolupráci s našimi aplikovanými projekty. 

 

Kromě vědecké práce získáte praktický vhled do inovativních přístupů k environmentální udržitelnosti a každodenních řešení v podnicích nebo státní správě. 

bottom of page